Diagnozuję i leczę dzieci z poniższymi schorzeniami:


padaczka
zaburzenia zachowania
zaburzenia mowy
mózgowe porażenie dziecięce
po urazach czaszkowo-mózgowych
innego typu stany napadowe
ADHD
trudności szkolne
z wadami wrodzonymi układu nerwowego
bóle głowy
zaburzenia snu
okołoporodowe problemy neurologiczne
/ encephalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna

W Poradni jest możliwość wykonania badania USG i EEG . Do dyspozycji pacjentów jest też gabinet rehabilitacyjny.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: